۰۲۱-۴۲۰۷۶۵۱۵

info@arasi.ir

ویزاهای توریستی و گردشگری


 

در این دسته از ویزاها که به منظور بازدید و گردشگری از کشور مقصد نام برده می شود با توجه به دسته بندی انواع و اقسام ویزاهای توریستی نظر به قوانین هر کشور ورود و اخذ ویزا برای گردشگران هرملیت قوانین و شرایط متفاوتی را ایجاد می نماید. موسسه Arasi Consultancy SDN.BHD در این زمینه فقط در خصوص ویزاهای نامبرده زیر برای متقاضیان اقدام می نماید:

 • ویزای توریستی Multiple Entry یک ساله اروپا 
 • ویزای توریستی Multiple Entry و Single Entry کانادا

ویزا های پیمان شنگن اروپا

ویزا های پیمان شنگن اروپا به طور کلی به 3 دسته اصلی زیر تقسیم می شود که هر کدام از دسته های نامبرده خود انواع مختلفی دارند ، 3 دسته اصلی ویزا شنگن اروپا عبارتند از:

 1. ویزا های شنگن متحدالشکل اروپا (Uniform Schengen Visas (USV
 2. ویزا های محدود در محدوده اعتباری (Limited Territorial Validity (LTV
 3. ویزا های ملی National Visas

 

1- ویزا های شنگن متحدالشکل اروپا (Uniform Schengen Visas (USV

ویزا های شنگن متحدالشکل اروپا به شکل کلی زیر دسته بندی می شود:

 • ویزا شنگن  Type A:

این نوع ویزا برای گردشگرانی مورد استفاده قرار می گیرد که به قصد ترانزیت فرودگاهی یعنی توقف کوتاه مدت و عبور به کشور مقصد حوزه شنگن اروپا را دارند برای مثال مقصد نهایی گردشگری ایرانی از کشور مالزی به کشور آلمان می باشد و با پرواز غیر مستقیم از کوالالامپور به لندن و ترانزیت در فرودگاه لندن و در نهایت برلین می باشد. اگر گردشگر ویزای شنگن Type A را در پاسپورت خود نداشته باشد اجازه ورود به فرودگاه لندن را ندارد و نمی تواند برای ترانزیت از فرودگاه لندن عبور نماید البته به صورت کلی این ویزا برای ملیت های کشور های مختلف برای هر کشوری متفاوت می باشد که باید گردشگران به این نکته برای پروازهای غیر مستقیم توجه و دقت نمایند که کشوری که برای ترانزیت فرودگاهی انتخاب می شود نیاز به این نوع ویزا برای ملیت خود نداشته باشد که این موضوع را می توان زمان اخذ ویزا یا تهیه بلیط پرواز از مشاوران آژانسهای گردشگری مربوطه جویا شد. شایان ذکر می باشد که با این نوع ویزا گردشگر حق خروج از فرودگاه را ندارد.

 • ویزا شنگن  Type B:

این نوع ویزا همانند ویزا Type A برای ترانزیت در کشورهای غیر حوزه شنگن می باشد با این تفاوت که گردشگر حق خروج از فرودگاه را داشته و از طریق مسیر زمینی یا طرق دیگر طی 5 روز باید از کشور متبوع خارج شده و خود را به کشور مقصد برساند.

 • ویزا شنگن  Type C:

این نوع ویزا طبقه بندی برای یک ویزا کوتاه مدت در حوزه شنگن است که اجازه می دهد گردشگر برای اقامت در یک کشور عضو پیمان شنگن برای یک دوره زمانی خاص نظر به اعتبار ویزا گردشگر حضور پیدا نماید که با توجه به هدف سفر می تواند به انواع و شکل زیر باشد:

 • ویزای تک ورودی (Single – Entry)

ویزای تک ورودی اجازه می دهد که گردشگر تنها یک بار برای مدت معین وارد کشور های عضو حوزه پیمان شنگن شده باشد و اگر هنگامی که کشورهای حوزه شنگن را ترک نماید اجازه ورود مجدد به این کشورها را ندارد هرچند که از اعتبار ویزا صادر شده نیز هنوز باقی مانده باشد.

 • ویزای دوبار (Double – Entry)

ویزای دو بار ورود اجازه می دهد که گردشگر تنها اجازه دو بار ورود برای مدت معین در کشور های عضو حوزه پیمان شنگن را بدون هیچ مشکلی داشته باشد و اگر هنگامی که کشورهای حوزه شنگن را برای بار دوم ترک نماید اجازه ورود مجدد برای بار سوم به این کشورها را ندارد هرچند که از اعتبار ویزا صادر شده نیز هنوز باقی مانده باشد.

 • ویزای ورودی چندگانه (Multiple – Entry)

ویزای ورودی چندگانه اجازه می دهد که گردشگر به دفعات برای مدت معین اجازه ورود و خروج در کشور های عضو حوزه پیمان شنگن را تا اتمام اعتبار ویزا بدون هیچ مشکلی داشته باشد. قابل توجه می باشد که در مجموع گردشگر با این نوع ویزا اجازه حضور در کشورهای پیمان حوزه شنگن ، بیش از 90 روز را ندارد.

 

2- ویزا های محدود در محدوده اعتباری (Limited Territorial Validity (LTV

این نوع از ویزا به متقاضی اجازه می دهد تا تنها در کشوری از حوزه شنگن که ویزا را صادر کرده سفر و تردد کند یا در مواردی که کشور خاصی در هنگام درخواست ویزا ذکر شده باشد صادر گردد. جدا از این ویزای خاص برای هر کشور دیگر شنگن که پیش از آن مشخص نشده است ، معتبر نیست. شخص با این نوع ویزا نمی تواند از طریق یک کشور دیگر شنگن وارد کشور دیگر و یا از طریق آن کشور به کشور دیگر حوزه شنگن عبور کند. این نوع ویزا در موارد بسیار عجیب و غریب مانند یک دلیل بشردوستانه یا تحت الزامات بین المللی به عنوان استثناء از سیستم مشترک USV صادر می شود. این نوع ویزا ممکن است برای افرادی که سند سفر معتبر ندارند و به دلایلی قصد هر نوع سفر اضطراری به کشور مربوطه منطقه حوزه شنگن دارند صادر می گردد.

 

 3- ویزا های ملی National Visas

 این ویزا که در دسته بندی Type D قرار می گیرد برای متقاضیانی که قصد تحصیل با کار یا اقامت دائم را دارند صادر می گردد. این نوع ویزا می تواند به صورت یکبار ورود به کشور مقصد برای یک هدف خاص برای اقامت بیشتر از مدت 90 روز در بازه زمانی تعیین شده صادر گردد و پس از آن فرد به کشور خود باز گردد. از سوی دیگر یک ویزای با ورودی چندگانه نیز می تواند برای افراد صادر گردد که فرد بدون هیچ محدودیتی به دفعات به داخل و یا خارج از کل سراسر حوزه کشورهای عضو شنگن بدون نیاز به درخواست ویزا اضافی تردد نماید.